svenska | english

Saab Car Museum Support Organization

Donationer

Senast uppdaterad april 2016 DONATIONER

April 2016 hade Stödföreningen följande fonder:

Fond specifik bilmodell

Saab 9000 världsrekord i Talladega 1986 70 000 kr

En donation på 50 000 kr har getts av en privatperson till minne av Saab 9000, med inriktning att 2016 celebrera de många hastighets- och tillförlitlighetsrekorden på långa sträckor 30 år efter att ha slagit existerande rekord t ex 100 000 km. Världsrekorden sattes på höghastighetsbanan i Talladega USA under hösten 1986.Dessutom firades Saab 9000 30- årsjubileum 2014.

Vidare har Svenska Saabklubben donerat 20 000 kr.

En arbetsgrupp har arbetat hårt med att skaffa donationer från Talladega-sponsorerna

Fond personligheter

Gunnar Ljungströms minne 100 000 kr

Tillräcklig nivå för att starta arbetet till Ljungströms minne har uppnåtts, tack vare donation från en privatperson.

Fonden har under 2015 betalat ca 4000 kr för följande. Framtagande av ett första utkast till minnes-skrift i 20 ex. till Gunnar Ljungströms minne, första Tekniska Chefen på Saab.

Kostnaden för att bjuda ättlingar till Ljungström och hans medarbetare på lunch. Skriften överlämnades till lunchgästerna på 110 årsdagen av Ljungström födelsedag den 8/9 2015. Arbete på att skriva en bok om Gunnar Ljungström och hans medarbetare har pågått sedan 2015. Skriften ska bli klar för tryckning under 2017, då Saab företaget firar sitt 80-årsjubileum.

I samarbete med Saab Bilmuseum kommer vi att ta fram en liten permanent minnes-utställning. Den ger hans familjebakgrund, beskrivning av arbetsuppgifter även innan anställningen på Saab. Ett antal av hans närmaste medarbetare kommer att finnas nämnda. Vi har i ett antal fall redan lyckats få foton med hjälp av deras ättlingar.

Erik Carlssons minne 17 210 kr

Fonden startades sommaren 2015.

Fond generell

Generell fond 96 000 kr

Förutom ovanstående fonder har ett antal Saab-klubbar i Europa och USA samt privatpersoner sedan Stödföreningens start lämnat gåvor om tillsammans ≈ 96 000 SEK.

Summa ≈ 283 000 kr

Vi söker fler intressenter för att hjälpa till, så att fonderna når förutbestämd aktiveringsnivå. När denna nivå är nådd kan de beskrivna aktiviteterna startas.

Vi mottar också tacksamt donationer med annat syfte och här är några förslag

A SAAB BILMUSEUM-riktad donation

 • Verksamheten inom Saab Bilmuseum och till att göra mer information tillgänglig för besökare.

B BILMODELL-riktad donation

 • SAAB 92
 • SAAB 93
 • SAAB 95
 • SAAB 96
 • SAAB SONETT, I, II och III
 • SAAB-BILAR MED 2-taktsmotorer
 • SAAB 99
 • SAAB Turbo (dvs SAAB-bilar med turbomotor)
 • SAAB Cabriolet, alla tre versionerna
 • SAAB 900
 • SAAB 9-3
 • SAAB 9-5
 • SAAB 9-5 NYA

C Donationer avseende ENSKILDA PERSONER exempelvis

 • ROLF MELLDE
 • HUGO MÖLLER
 • SVANTE HOLM
 • STEN WENNLO
 • RALLYFÖRARE
 • STIG BLOMQVIST
 • PER EKLUND
 • ETC

D Donationer avseende ARBETSGRUPP exempelvis

 • KOLLEKTIVANSTÄLLDA (METALL ETC)
 • TJÄNSTEMÄN
 • ÅTERFÖRSÄLJARE
 • IMPORTÖRER

E Donationer avseende RALLYVERKSAMHETEN exempelvis

 • RALLYMEKANIKER

Målsättning för startade fondnivåer

Stödföreningens ändamål är att främja Saab Bilmuseums verksamhet. Detta kan bl.a. ske genom att Stödföreningen medverkar till en förstärkning av besökarnas upplevelser genom olika informationsinsatser och andra insatser. En hel del synbara resultat kan uppnås med ganska små medel medan t.ex. iordningsställande av en specifik bilmodell eller utgivande av en skrift/bok till minne av en Saab-profil är ganska kostsamt.

Stödföreningen har därför beslutat att det krävs en viss lägsta nivå på inbetalda medel innan den här typen av större projekt startas, se nedan.

 • Fond specifik BILMODELL ≈ 200 000 SEK
 • Fond SPECIALINTRESSE ≈ 200 000 SEK
 • Fond PERSONLIGHETER ≈ 100 000 SEK
 • Fond PERSONALGRUPP ≈ 200 000 SEK